Brobygningskursus for piger

Vi tager pigerne i hånden, enten enkeltvis eller i grupper, og hjælper dem med at starte i en fritids – eller ungdomsklub. Det foregår i tæt samarbejde med de forskellige klubbers personale.

Vil du vide mere? Kontakt Renata