Fritidsplatformen

Forskellige fritidstilbud vil besøge afdelingerne og beboerlokalerne, så børn og unge kan afprøve
nogle aktiviteter, inden de eventuelt melder sig ind i en forening.

Vil du vide mere? Kontakt Renata