Beboerakademi

Er arrangementer for alle beboere med relevante oplægsholdere – både kommunale og andre. Emnerne kan være mange fx familie, opdragelse, samfund, skole, men også mere dagsaktuelle emner som bandekrig, folketingsvalg mv. Der lægges vægt på dialog og beboernes deltagelse.

Vil du vide mere? Kontakt Laila