Ungeassistenter

Er en gruppe af unge mellem 13 og 18 år, som ansættes i helhedsplanen til at løse opgaver som fx børnepasning, når vi holder kurser, husstandsomdeling, rengøring o.lign.

Vil du vide mere? Kontakt Renata